Nederlands

Aanpak
Na een intakegesprek wordt me duidelijk welk niveau u heeft en wat uw wensen en behoeften zijn. Daarop stem ik een doelgerichte, praktische cursus op maat af. Tijdens de training pak ik de problemen aan die zich gaandeweg voordoen. Daarnaast breng ik u, indien gewenst, de Nederlandse cultuur en gewoonten bij.

taalpro-beginpagina

englisch

trainingsvormen

deutsch